شرایط و ضوابط همکاری با مترجمین

eula

چنانچه شما مترجم می باشید می توانید برای کسب درآمد از ترجمه هایی که تاکنون آماده کرده اید، فرم ارسال ترجمه را پر کنید. همانگونه که در این فرم مشخص شده می توانید ارسال فایل ترجمه را تا زمان اولین خرید توسط مشتری به تعویق بیاندازید. از اینرو می توانید با خیال آسوده فرم را پر کرده و تنها در صورت به فروش رفتن ترجمه ی خود، فایل کامل ترجمه را ارسال کنید.

از سوی دیگر برای اینکه خریداران سایت متضرر نگردند، شما به عنوان مترجم ملزم به رعایت شرایط و ضوابط ذیل می باشید. دقت داشته باشید که موارد ذیل ممکن است با گذشت زمان اصلاح شده و موارد جدیدی نیز افزوده شود. پس همواره می توانید برای اطلاع از آخرین شرایط و ضوابط حاکم بر همکاری، این صفحه را چک کنید.

  • در هنگام پر کردن فرم دقت لازم را به خرج دهید تا اطلاعات تکمیلی با فایل ترجمه ی شما از همه لحاظ مطابقت داشته باشد. بدیهی است چنانچه پس از ارسال ترجمه مشخص شود اطلاعات فرم ارسالی با فایل تحویلی مطابقت نداشته، هزینه ی پرداختی مشتری برگشت داده شده و ترجمه ی شما از سایت حذف می گردد.
  • تنها مقالاتی را برای فروش در سایت ارسال کنید که ترجمه ی آنها کامل و بدون هیچ گونه مشکلی می باشد. ارسال ترجمه ی ناقص که در آن بخش هایی از ترجمه از قلم افتاده باشد منجر به برگشت هزینه ی پرداختی مشتری و حذف ترجمه ی شما از سایت می شود.
  • پس از خرید مقاله ی ترجمه شده ی شما توسط اولین مشتری، موظفید حداکثر ظرف مدت 24 ساعت فایل WORD ترجمه را ارسال کنید.

تسویه حساب با مترجمین و اطمینان از دریافت سهم فروش ترجمه ها

نحوه ی تسویه حساب با مترجمین به صورت هفتگی می باشد. بدین صورت که 15% از مبلغ فروش ترجمه های هر مترجم به عنوان کارمزد سایت کم شده و مابقی به شماره کارتی که از ایشان دریافت می گردد واریز می شود. برای جلوگیری از هر گونه سو استفاده سایت و اطمینان مترجمین از دریافت سهم فروش ترجمه های خود، تعداد فروش هر ترجمه در صفحه ی اطلاعات ترجمه در زیر عنوان ترجمه نشان داده می شود و بصورت اتوماتیک با هر خرید آنلاین افزایش می یابد. دقت داشته باشید که این تعداد به هیچ وجه قابل تغییر نبوده و امکان صفر کردن آن نیز وجود ندارد. از اینرو پس از تسویه حساب مقدار آن تغییر نمی کند و عددی که برای یک ترجمه نشان داده می شود، تعداد فروش آن را از ابتدای قرار گرفتن در سایت تا لحظه ی فعلی مشخص می کند. در تصویر زیر تعداد فروش یک ترجمه نمونه نشان داده شده است.

sell-count